YKB-fortbildning 35 timmar

UAAB Utbildning har tillstånd från Transportstyrelsen att bedriva utbildningsverksamhet för yrkeskompetens avseende fortbildning för godstransporter.

Enligt EU-direktiv 2003/59 ska alla yrkesförare som utför gods eller persontransporter på väg ska ha ett yrkesbevis. (C, CE, D eller DE-kort)

Varje kursdel tar 7 timmar och är indelad i fem delkurser.

1 Sparsam körning

2 Godstransporter

3 Lagar och regler

4 Ergonomi och hälsa

5 Säkerhet och kundfokus