img4

Det finns 18 olika trucktyper i fyra olika klasser och de indelas så här enligt TLP10:

Kategori A
1. Låglyftande plocktruck (föraren lyfts ≤ 1,2 m)
2. Ledstaplare med eller utan åkplatta
3. Låglyftande åktruck stående eller sittande. (Lyfthöjd ≤ 0,2 m)
4. Låglyftare med eller utan åkplatta. (Lyfthöjd ≤ 0,2 m)

Kategori B
1. Motviktstruck
2. Höglyftande åktruck (Stående eller sittande)
3. Skjutstativtruck
4. Höglyftande plocktruck (Lyfthöjd över 1,2 m)
5. Smalgångstruck
6. Fyrvägstruck

Kategori C
2. Hjullastare
3a. Containertruck
3b. Timmertruck
4. Sidlastare
5. Grensletruck
7. Teleskoplastare

Kategori D
1. Drag- /flaktruck
2. Terminaldragtruck

På våra öppna utbildningar finns det möjlighet att köra upp för följande truckar: A2, A3, A4 och B1, B2 och B3.

Kurstiden varierar mellan 2-5 dagar beroende på körvana, tidigare erfarenheter och inlärningsförmåga.