img5Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som skall hanterar travers oberoende av vilken typ av last det är.

Kursinnehåll

  • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
  • Vad är en lyftanordning och ett lyftredskap?
  • Olika typer av lyftredskap
  • Beräkna lyftförmåga enligt lyftdiagram
  • Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar
  • Manövrera maskinen efter teckengivning och radiodirigering
  • Planering och genomförande på ett kvalitets-, miljö- och säkerhetsmedvetet sätt
  • Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
  • Risker m.m.

Kurslängd

1-2 dagar beroende på tidigare erfarenhet.