APV 1 – Grundkurs

APV 2 – Säkerhet på väg

APV 3A – Utmärkningsansvarig

APV 3B – Vakt och lots vid vägarbeten