Välj under fliken Utbildningar vilken behörighet du vill läsa mer om.

UAAB erbjuder i Samarbete med Thomas Fältsjö

Utbildar kursdeltagare från små till stora företag samt privatpersoner. För kostnadsförslag och tidsbokning ber vi Er vänligen kontakta oss!

logotyp_fältsjö

Teori brandkunskap

 • Praktiska övningar, handbrandsläckare m.m
 • Utbildningsplan enligt Svenska Brandskyddsföreningen
 • Kursbevis efter genomgången utbildning

Utbildningstid: 8 timmar

D-HLR-(Hjärt och lungräddning)

 • Grundläggande utbildning i första hjälpen och handhavande av defibrillator.
 • Praktiska Övningar med defibrillator efter genomgången utbildning.
 • Kursbevis i DHLR utfärdas.

Utbildningstid: 6 timmar


HJÄRT-LUNGRÄDDNING

 • Omhändertagande livlös person
 • Utföra HLR på ett enkelt och korrekt sätt
 • Fysiologi
 • Kursbevis efter genomgången utbildning

Utbildningstid: 3 timmar


HJÄRT-LUNGRÄDDNING – omhändertagande på olycksplats

 • HLR-utbildning 3timmar, (livlösa personer ex. hjärtinfarkt)
 • Fysiologi och anatomi
 • Stoppa blödning
 • Brännskada
 • Nedkylning
 • Allmän L-ABC
 • Omhändertagande olika tillbud
 • Praktiska övningar

Utbildningstid: 6 timmar


Krishantering