UAAB är ansluten till ID06kompetensdatabas och kan efter utförd utbildning registrera din utbildning i databasen.

Vi använder oss av ePort för att lätt kunna ge rätt service till Er som kund, allt ifrån körtillstånd och att Er personal har uppdaterade behörigheter.

Vi utbildar enligt arbetsmiljöverkets & Transportstyrelsens föreskrifter!

 

Branschkrav & Yrkesbevis
Ovanpå lagkravet finns byggbranschens (BYN) och transportbranschens (TYA) egna högre ställda krav på vilken dokumentation föraren skall ha. Därför skiljer sig utbildningen beroende på vart man arbetar eller är vart man är kollektivansluten. Yrkesbevis erhålls efter det att föraren har tillgodosett sig de antal timmar som krävs för respektive utbildning. BYN och TYA har upprättat ett separat avtal om erkännande av varandras yrkesbevis och utbildningsböcker för de maskinslag som är gemensamma.
Mer info www.tya.se